Nasze przedszkole

Nibylandia w Zawierciu

nibylandia

oferujemy bogaty program edukacyjny oraz rozwojowy

Unikalne połączenie wysokiego poziomu edukacji przedszkolnej, ze skutecznym nauczaniem języka angielskiego .

Nauka języka

Zajęcia plastyczne

Eksperymenty

Wychowanie fizyczne

Reputacja

Podczas zakładania Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Zawierciu, nie mieliśmy świadomości, że nasza placówka, która oferuje wyjątkowe połączenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz skutecznego nauczania języka angielskiego, osiągnie dzisiaj stabilną pozycję i uznane miejsce wśród najlepszych przedszkoli w Zawierciu.

Skuteczne metody nauczania

Bez wątpienia, ten sukces nie był przypadkowy. Nasza działalność opiera się na konsekwentnym wykorzystywaniu nie tylko tradycyjnych standardów w pracy z dziećmi, lecz również na wprowadzaniu innowacyjnych, nowoczesnych i niezwykle efektywnych metod nauczania. Zawsze staramy się działać zgodnie z naszymi wartościami i zasadami, aby pobyt dzieci w przedszkolu był czasem nie tylko intensywnego rozwoju, ale również pełen radości. Rodzicom naszych podopiecznych chcemy zapewnić satysfakcję z rozwoju i szczęścia ich pociech.
Learn more

Dokonania

W naszym podejściu niezmiernie istotne jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa oraz stworzenie optymalnych warunków, które umożliwią dzieciom właściwy rozwój. Skupiamy się na indywidualnych potrzebach i talentach każdego malucha. Naszym celem jest, aby nasza placówka była uznawana za wzorzec w dziedzinie edukacji przedszkolnej.
Learn more

Misja przedszkola Nibylandia w Zawierciu

Fundamenty do samodzielnej postawy

Tworzenie środowiska i warunków, w których dziecko stopniowo kształtuje w sobie postawę samodzielności: uczy się podejmowania decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami i rozwiązywania konfliktów.

Indywidualność charakteru

Szanowanie poczucia indywidualności każdego dziecka i dawanie mu wsparcia
w nawiązywaniu relacji społecznych oraz w zdobywaniu nowych doświadczeń.

Rozwijanie osobowości

Dbanie o pełny rozwój dziecka, zarówno poznawczy jak i emocjonalno-społeczny.

Bezpieczne miejsce

Tworzenie przedszkola przyjaznego zarówno dzieciom jak i rodzicom, tak aby dzieci, spędzając czas w Nibylandii czuły się szczęśliwe i bezpieczne.

Kadra niepublicznego przedszkola Nibylandia w Zawierciu

Nasi pedagodzy posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, zatrudniamy jedynie osoby z kompletnym przygotowaniem do pracy w przedszkolu. Nasza kadra systematycznie rozwija swoje umiejętności oraz podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, studiach podyplomowych, a także poprzez ścieżkę awansu zawodowego.

Angażujemy także specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Codzienna praktyka nauczycieli opiera się na realizacji programu wychowania przedszkolnego zatytułowanego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, autorstwa Jolanty Wasilewskiej (wydawnictwo WSiP). Celem tego programu jest rozwijanie kluczowych kompetencji u dzieci.

prywatne przedszkole zawiercie
system edukacji przedszkole zawiercie

System edukacji przedszkola Nibylandia

Program edukacyjny w Nibylandii charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem i obejmuje innowacyjne elementy, takie jak wykorzystanie „Kącika dobrego startu” opartego na Metodzie Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz, nauczanie matematyki zgodnie z koncepcją profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, wprowadzanie do muzyki i rytmu przy użyciu metody aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss, a także Metodą Carla Orffa i Rudolfa Labana. Dodatkowo, uczymy programowania poprzez regularne zajęcia z kodowaniem, a także wykorzystujemy „Edukację przez ruch” stworzoną przez metodyka panią Dorotę Dziamską.

W naszym przedszkolu stosujemy program dwujęzyczności, rozpoczynając naukę języka obcego we wczesnym okresie rozwoju dzieci. W ramach naszej dwujęzycznej placówki zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem poprzez zasadę „zanurzenia”, co sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka obcego. Dzięki różnorodnym formom zabaw, gier i starannie dobranym materiałom dydaktycznym, dzieci szybko zaczynają rozumieć i reagować na komunikaty w języku obcym.

Zajęcia dodatkowe w prywatnym przedszkolu Nibylandia w Zawierciu

Przedszkoliada

ogólnorozwojowe
  •  

Judo

  •