Nasze przedszkole

Nibylandia Częstochowa

nibylandia

oferujemy bogaty program edukacyjny oraz rozwojowy

Unikalne połączenie wysokiego poziomu edukacji przedszkolnej, ze skutecznym nauczaniem języka angielskiego .

Nauka języka

Zajęcia plastyczne

Eksperymenty

Wychowanie fizyczne

Renoma

Gdy w 2009 roku zakładaliśmy Niepubliczne Przedszkole Nibylandia w Częstochowie, naszym celem było stworzenie placówki, która połączy wysoki standard edukacji przedszkolnej z efektywnym nauczaniem języka angielskiego. Wówczas nie przewidywaliśmy, że dziś będziemy cieszyć się uznaniem i solidną pozycją wśród najlepszych przedszkoli w Częstochowie.

Rozwój

Z pewnością nie stało się to bez przyczyny, ponieważ działamy, wykorzystując w swojej pracy z dziećmi nie tylko sprawdzone wzorce, ale także wprowadzając innowacyjne, nowoczesne i zarazem wyjątkowo skuteczne metody nauczania, zawsze w zgodzie z wyznawanymi wartościami oraz zasadami, aby pobyt dziecka w przedszkolu był samą radością, a dla rodziców przyniósł zadowolenie ze swoich pociech.
Learn more

Osiągnięcia

Przykładamy szczególną uwagę do zagwarantowania dzieciom pełnego bezpieczeństwa i stworzenia warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi. Akcentujemy indywidualne potrzeby i talenty każdego dziecka. Naszym celem jest, aby Niepubliczne Przedszkole Nibylandia stanowiło wzorcową placówkę edukacyjną.
Learn more

Misja przedszkola Nibylandia

Kształtowanie samodzielnej postawy

Tworzenie środowiska i warunków, w których dziecko stopniowo wyrabia w sobie postawę samodzielności: uczy się podejmowania decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami i rozwiązywania konfliktów.

Respektowanie indywidualności każdego malucha

Szanowanie poczucia indywidualności każdego dziecka i dawanie mu wsparcia
w nawiązywaniu relacji społecznych oraz w zdobywaniu nowych doświadczeń.

Wspomaganie rozwoju osobowości

Troszczenie się o kompleksowy rozwój dziecka, uwzględniający aspekty poznawcze, emocjonalne i społeczne.

Bezpieczna przestrzeń

Tworzenie przedszkola przyjaznego zarówno dzieciom, jak i rodzicom, tak aby dzieci, spędzając czas w Nibylandii czuły się szczęśliwe i bezpieczne.

Kadra częstochowskiej Nibylandii

Odpowiednia kadra to priorytet. Nasi nauczyciele odbyli przygotowanie pedagogiczne. W Nibylandii zatrudnione są tylko osoby z pełnym przygotowaniem do pracy w przedszkolu. Nasi pracownicy ciągle doskonalą swoje kompetencje i poszerzają kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, programach podyplomowych, a także poprzez rozwijanie się w ramach ścieżki awansu zawodowego.

Angażujemy wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Codzienna praktyka nauczycieli opiera się na realizacji programu wychowania przedszkolnego zatytułowanego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, stworzonego przez Jolantę Wasilewską i wydane przez WSiP. Celem tego programu jest rozwijanie kluczowych kompetencji u dzieci.

przedszkole nauka przez zabawę
Przedszkole zajęcia kreatywne

System edukacji w prywatnym przedszkolu Nibylandia

Program edukacyjny w naszej placówce jest bardzo zróżnicowany i obejmuje innowacyjne elementy, takie jak korzystanie z „Kącika dobrego startu” opartego na Metodzie Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz, nauczanie matematyki zgodnie z koncepcją profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, wprowadzanie do muzyki i rytmu przy użyciu metody aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss, a także Metodą Carla Orffa i Rudolfa Labana. Ponadto, uczymy programowania poprzez regularne zajęcia z kodowaniem oraz korzystamy z „Edukacji przez ruch” opracowanej przez metodyka panią Dorotę Dziamską.

W naszym przedszkolu implementujemy program dwujęzyczności, rozpoczynając naukę języka obcego już we wczesnym okresie rozwoju dzieci. W ramach dwujęzycznej placówki stawiamy na codzienny kontakt dzieci z językiem poprzez zasady „zanurzenia”, co sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka obcego. Dzięki różnorodnym grą, zabawom i odpowiednio dobranym materiałom dydaktycznym, dzieci zdumiewająco szybko zaczynają rozpoznawać i reagować na komunikaty w języku obcym.

Zajęcia dodatkowe w naszym częstochowskim przedszkolu

Robotyka
i programowanie

  •  

Przedszkoliada

ogólnorozwojowe
  •  

Nauka gry w szachy

  •  

Aikido

  •  

Logopedia

  •  

Zajęcia taneczne

  •