Nasze przedszkole

Nibylandia w Radomsku

nibylandia

oferujemy bogaty program edukacyjny oraz rozwojowy

Unikalne połączenie wysokiego poziomu edukacji przedszkolnej, ze skutecznym nauczaniem języka angielskiego .

Nauka języka

Zajęcia plastyczne

Eksperymenty

Wychowanie fizyczne

Jakość

Kiedy otwieraliśmy w Radomsku Niepubliczne Przedszkole Nibylandia, placówkę, oferującą unikalne połączenie wysokiego poziomu edukacji przedszkolnej, ze skutecznym nauczaniem języka angielskiego - nie przypuszczaliśmy, że dzisiaj będziemy cieszyć się ugruntowaną pozycją i renomą wśród najlepszych radomszczańskich przedszkoli.

Rozwój

Z pewnością nie stało się to bez przyczyny, ponieważ działamy, wykorzystując w swojej pracy z dziećmi nie tylko sprawdzone wzorce, ale także wprowadzając innowacyjne, nowoczesne i zarazem wyjątkowo skuteczne metody nauczania, zawsze w zgodzie z wyznawanymi wartościami oraz zasadami, aby pobyt dziecka w przedszkolu był samą radością, a dla rodziców przyniósł zadowolenie ze swoich pociech.
Learn more

Sukcesy

Szczególną wagę, przykładamy do zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa oraz warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju. Zwracamy uwagę na ich indywidualne potrzeby i talenty. Dążymy do tego, aby Niepubliczne Przedszkole Nibylandia, było wzorcową placówką edukacyjną.
Learn more

Misja Nibylandii w Radomsku

Postawa samodzielności

Tworzenie środowiska i warunków, w których dziecko stopniowo wyrabia w sobie postawę samodzielności: uczy się podejmowania decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami i rozwiązywania konfliktów.

Indywidualność charakteru

Szanowanie poczucia indywidualności każdego dziecka i dawanie mu wsparcia
w nawiązywaniu relacji społecznych oraz w zdobywaniu nowych doświadczeń.

Rozwój osobowości

Dbanie o całościowy rozwój dziecka, zarówno poznawczy jak i emocjonalno-społeczny.

Bezpieczne miejsce

Tworzenie przedszkola przyjaznego zarówno dzieciom jak i rodzicom, tak aby dzieci, spędzając czas w Nibylandii czuły się szczęśliwe i bezpieczne.

Kadra przedszkola prywatnego Nibylandia

Nasi nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne. Zatrudniamy wyłącznie osoby z pełnym przygotowaniem do pracy w przedszkolu. Nasza kadra nieustannie rozwija swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, studiach podyplomowych, ale również poprzez realizację ścieżki awansu zawodowego.
Zatrudniamy również nauczycieli specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Codzienna praca nauczycieli oparta jest na realizacji programu wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty Wasilewskiej (wydawnictwo WSiP). Program ten ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci.
kadra
system-edukacji

System edukacji

Program jest bardzo bogaty i zawiera innowacyjne elementy takie jak „Kącik dobrego startu” wykorzystujący Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, naukę matematyki według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, przybliżanie muzyki i rytmu dzięki metodzie aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss, oraz Metodzie Carla Orffa i Rudolfa Labana, nauki programowania dzięki cotygodniowym spotkaniom z kodowaniem, a także „Edukację przez ruch” stworzoną przez panią metodyk Dorotę Dziamską.
W naszym przedszkolu realizujemy program dwujęzyczności poprzez wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego. W naszej dwujęzycznej placówce zapewnia się dzieciom codzienny kontakt z językiem na zasadzie „zanurzenia” się w nim, co zapewnia przyswajanie języka obcego w sposób naturalny. Dzieci poprzez gry, zabawy i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne zadziwiająco szybko zaczynają rozpoznawać i reagować na komunikaty w języku obcym.

Zajęcia dodatkowe naszym przedszkolu

Robotyka
i programowanie

  •  

Przedszkoliada

ogólnorozwojowe
  •  

Zajęcia taneczne

  •  

Logopedia

  •